TAK EĞİTİM

Bu uygulama temiz aralıklı kateter(TAK) kullanmaya başlayan bireylere yönelik olarak Prof. Dr. Nurcan ÇALIŞKAN ve Prof. Dr. Bilge YILMAZ danışmanlığında Uzm. Hem. Nilgün ARAS’ın “Omurilik Hasarlı Bireylerde Taburculuk Sonrası Mobil Uygulama Verilen TAK Eğitiminin Yaşam Kalitesi ve Uyuma Etkisi” adlı doktora tezi kapsamında hazırlanmıştır. Hazırlanan mobil uygulama sayesinde TAK uygulamaya başlayan bireylerin ihtiyaç duydukları bilgiye istedikleri yer ve zamanda erişebilmeleri amaçlanmaktadır.

Uzm. Hem. Nilgün ARAS
Prof. Dr. Nurcan ÇALIŞKAN
Prof. Dr. Bilge YILMAZ

Bu çalışmayı TDK-2022-8130 kodu ile Doktora Tez Projesi olarak destekleyen Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi(BAP)’ne teşekkür ederiz.